Kort beskrivning av ryska kanal kort.

lKanalkorten i rysslands inrefarvatten kallas Atlas.

Dessa är uppdelade på 10 olika delar och innehåller ungefär 60 sidor i varje.

Dom innehåller all information som behövs för att segla både dag och natt. Informationen består av vattendjup, brohöjder, strömstyrka, kompletta sjökort över alla insjöar och sjö/trafikregler för yrkestrafiken.

Utmärkning är mycket detaljrik och t.ex, bojarna i floderna var numrerade.

Slussarna var lätta att använda och inga starka strömmar förekom.

St Petersburg

Sjökort över södra Ladoga. Neva till vänster och Svir till höger

Detaljrikedommen är hög med enslinjer, fyrar, sjömärken m.m.

Nöteborg